Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

HART na fali

Bez względu na etap, na którym znajduje się Twoja sieć WirelessHART (bezprzewodowy HART), Pepperl+Fuchs ma zawsze odpowiednie narzędzia..

Od symulacji 3D poprzez elastyczne mapowanie Modbus do graficznych prezentacji wyników diagnostyki sieci. Nie tylko upraszczamy Twoją sieć WirelessHART ale również pozwalamy ją obserwować.


Gateway WirelessHART z zestawem narzędzi do diagnostyki sieci

Nasz gateway WirelessHART to serce sieci WirelessHART. Umożliwia prowadzenie unikalnej graficznej diagnostyki sieci bezpośrednio przez interfejs przeglądarki internetowej, bez dodatkowego oprogramowania oraz niezależnie od systemu starowania. Szybka i prosta diagnostyka zmniejsza koszty i zwiększa niezawodność działania instalacji.

Inne niezwykle efektywne narzędzie to generator mapowania MODBUS (MODBUS Mapping Generator). Kilka kliknięć w DTM i otrzymujesz mapowanie MODBUS zgodne z Twoimi potrzebami. Oszczędzasz czas i koszty uruchomienia sieci. Możesz równolegle projektować sieć i edytować ją offline. Nie tylko oszczędza to pieniądze ale też czas poświęcony na projektowanie.Wireless Network Checker (WiNC) – symulacja 3D

Unikalny program WiNC do symulacji 3D ułatwia projektowanie sieci WirelessHART, uwzględniając warunki otoczenia w których będzie pracować. Wcześniejsze przetestowanie koncepcji sieci oznacza duże oszczędności w fazie jej projektowania i samej inwestycji, pozwalając np. obliczyć ilość niezbędnych przekaźników sygnału (repeaterów). Instalacja i rozruch odbędą się znacznie szybciej. Automatycznie inwestycja jest bezpieczniejsza a jej koszty mniejsze.Symulacja 3D Reakcja na zmiany
– WiNC Mod
– WiNC Sim
– Samoorganizacja
– Samonaprawa
Projektowanie Utrzymanie ruchu  
– Edycja DTM offline
– Elastyczne mapowanie Modbus
– Narzędzia w internecie i DTM
– Dostępne: AMS, PSM DDs, i DTMs
Uruchamianie Praca
– Graficzna diagnostyka sieci – Konfigurowanie i parametryzacja urządzeń polowych