Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

VisuNet GMP – kształt dostosowany do funkcji


Stacje operatorskie VisuNet GMP do strefy 2/22 z monitorami panoramicznymi

Linia stacji operatorskich VisuNet GMP została poszerzona. Do wyświetlania złożonych wizualizacji procesów został dodany monitor 55,9 cm (22”) z dopuszczeniem do stosowania w strefie 2/22. Stacje operatorskie spełniają wszystkie standardowe wymagania przemysłowe, a ponadto: mogą być montowane w strefie bezpiecznej lub Ex (2/22), posiadają konwencjonalny monitor 48,3 cm (19”) lub panoramiczny 55,9 cm (22”), do dyspozycji są komputery panelowe, monitory zdalne i monitory z lub bez KVM.

Linia VisuNet GMP została opracowana dla przemysłów stosujących zasady GMP. Wszystkie elementy spełniają aktualne wytyczne GMP (EudraLex Volume 4, Chapter 3). Odpowiednie materiały, obróbka powierzchni oraz konstrukcja całości zapobiega gromadzeniu się cieczy i brudu.

Czyszczenie, obsługa, kontrola i naprawa elementów mechanicznych jest łatwa i bezpieczna; podobnie jak dezynfekcja, pasteryzacja i sterylizacja.
Ocena zgodności z wymaganiami GMP jest dokumentowana w odpowiedniej deklaracji.

Do dyspozycji są klawiatury „narodowe”, różne rodzaje myszy i elementów montażowych, które można dowolnie zestawiać. Obudowy stacji operatorskich zapewniają ochronę IP65 a klawiatury pokryte są folią antybakteryjną.

GMP oznacza Good Manufacturing Practice i jest zestawem wytycznych zapewniających uzyskanie odpowiedniej jakości procesów. Są one rozwinięciem wytycznych Komisji Europejskiej (Europa) i FDA (USA).