Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły przekaźnikowe


Moduły przekaźnikowe mogą sterować zaworami elektromagnetycznymi w wykonaniu Exi lub Exd, sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi a także urządzeniami nie-Exi.