Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Czy znalazłeś już rozwiązanie? Chcesz uzyskać odpowiedź na zagadkę z wydania 01/ 2014?

Solve the math problem

Jaka powinna być wartość w ostatnim wierszu? Znajdź logiczne rozwiązanie...

  • 0 + 0 = 0
  • 1 + 1 = 2
  • 2 + 2 = 8
  • 4 + 3 = 28
  • 8 + 4 = ?

Rozwiązanie

We wszystkich wierszach jest używany ten sam wzór. Suma wartości po lewej stronie jest mnożona przez pierwszą liczbę: (liczba 1 + liczba 2) * liczba 1 = wynik. Sprawdź:

  • (4 + 3) * 4 = 28
  • (8 + 4) * 8 = 96

Zatem prawidłowy wynik w ostatnim wierszu to 96 — Czy mieliście rację?