Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Znasz już odpowiedź? Oto rozwiązanie naszej zagadki z wydania elektronicznego z września 2014

How does the center point of the ladder slide?
Jak porusza się środkowy punkt drabiny?
Drabina jest oparta o ścianę. Jej dolny koniec powoli odsuwa się od ściany, aż drabina całkowicie kładzie się na podłodze. Po której krzywej porusza się środkowy punkt drabiny (a, b czy c)?

Rozwiązanie

Spróbuj i Ty. Użyj linijki, ołówka i kartki papieru i odtwórz trajektorię zsuwającej się drabiny.

Czy widzisz, jak punkt środkowy drabiny przesuwa się zgodnie z krzywą c?