Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Znasz już odpowiedź? Oto rozwiązanie naszej zagadki z wydania elektronicznego z listopada 2014

Podziel na równe części

Assign an evenly distributed lot size to each of the houses
Przydziel równą działkę do każdego z domów

Podziel teren na cztery domy tak, aby każdemu przydzielić równą działkę (bez przesuwania samych domów, oczywiście).

Rozwiązanie

Rozwiązaniem są działki w kształcie litery L!
Rozwiązaniem są działki w kształcie litery L!

Wystarczy do każdego z domów przydzielić działkę w kształcie litery L. Każdy właściciel otrzyma taką samą działkę.