Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Nowy katalog – Przewodnik Inżyniera dla Systemu Remote I/O

Nowy katalog – Przewodnik Inżyniera dla Systemu Remote I/O
Przewodnik Inżyniera dla Systemu Remote I/O

Nowy katalog- przewodnik inżyniera zawiera wszystkie dane techniczne dotyczące naszego sytemu zdalnych we/wy (LB i FB Remote I/O). Można go zamówić poprzez naszą stronę internetową lub u przedstawicieli handlowych. Darmowa wersja w pliku PDF jest dostępna do pobrania z naszej strony internetowej.

Przewodnik inżyniera zawiera informacje dotyczące funkcjonalności modułów we/wy, możliwych aplikacji, praktycznych zastosowań oraz zawiera podstawową wiedzę na temat ochrony przeciwwybuchowej, iskrobezpieczeństwa i SIL.

Druga, większa część przewodnika umożliwia szybki wybór produktów z wykorzystaniem kart katalogowych. Jest on podzielony na kilka podgrup w zależności od funkcjonalności produktów. Układ ten znacząco ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji. Wszystkie najważniejsze dane techniczne produktu są przedstawione na jednej stronie. Karty katalogowe, certyfikaty i rysunki CAD dostępne są na naszej stronie: www.pepperl-fuchs.com/RIO (eng).