Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System LB rozproszonych we/wy do strefy 2 – mniejsze wymiary i nowy, uniwersalny moduł

Oszczędzamy miejsce – mniejsze moduły wielokanałowe systemu LB

Oszczędzamy – mniejsze moduły wielokanałowe systemu LB RIO do strefy 2

Nowe wielokanałowe moduły dla systemu LB rozproszonych we/wy potrzebują znacznie mniej miejsca w szafce. Czterokanałowy moduł analogowych we/wy zajmuje 50% miejsca swojego poprzednika, pozwalając podłączyć więcej urządzeń do płyty. Wyższe upakowanie jest rezultatem na nowo zaprojektowanej elektroniki, dzięki czemu moduły stały się bardziej niezawodne i emitują mniej ciepła.

Wielokanałowe moduły rozproszonych we/wy można stosować razem z jednokanałowymi, jeżeli aplikacja wymaga wysokiego upakowania jednych i jednocześnie wydzielenia innych obwodów. Moduły komunikacyjne można aktualizować w celu umożliwienia komunikacji z nowymi modułami wielokanałowymi, które można montować na istniejących płytach systemu LB. Moduły posiadają diodę LED dla każdego kanału, umożliwiającą diagnostykę na obiekcie.

Uniwersalny moduł we/wy może być konfigurowany po zabudowaniu i jest typu „all-in-one”. Obsługuje analogowe i binarne wejścia i wyjścia. Do modułu można podłączać przetworniki dwuprzewodowe, zaworki elektromagnetyczne niskiej mocy, zawory proporcjonalne i ustawniki pozycyjne. Można go konfigurować po zabudowaniu. Aktualne ustawienia są pokazywane przez diody LED. Po wetknięciu modułu w gniazdo następuje jego automatyczna konfiguracja zgodnie z informacjami z systemu. Każdy moduł posiada diagnostyczne diody LED i jest całkowicie kompatybilny z istniejącymi płytami bazowymi. Moduły uniwersalnych we/wy znakomicie ułatwiają projektowania i minimalizują zapasy części zamiennych.

Reasumując - zmodernizowany system rozproszonych we/wy z modułami wielokanałowymi to

  • dłuższa żywotność
  • znakomita niezawodność razem z
    • wysokim stopniem upakowania
    • łatwą obsługą
    • całkowitą kompatybilnością z istniejącymi systemami