Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

1. Analiza ryzyka: Ustalenie wymaganej redukcji ryzyka

Najpierw, podczas analizy ryzyka, identyfikuje się wszystkie istniejące ryzyka. Następnie trzeba ustalić, czy redukować należy każde ze zidentyfikowanych zagrożeń. Jeżeli zagrożenie ma zostać zredukowane, należy zastosować metody analizy ryzyka i określić wymagany SIL.

Niski SIL (SIL 1), oznacza stosunkowo niewielką redukcję zagrożenia, podczas gdy wyższy SIL (np. SIL 3) oznacza znacznie większą redukcję ryzyka.

Identyfikacja zagrożeń i ustalanie niezbędnego stopnia redukcji ryzyka przeprowadzana jest według różnych procedur, zwykle przy wsparciu oprogramowania komputerowego. Procesowi identyfikacji zagrożeń towarzyszy często „Ocena zagrożeń i zdolności operacyjnych” (HAZOP - Hazard and Operability Study). Zazwyczaj do określenia niezbędnego poziomu redukcji ryzyka (obliczenia SIL) stosuje się graf ryzyka, „Analizę poziomów ochrony” (LOPA - Layer of Protection Analysis) i matryce zagrożeń.Graf ryzyka