Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

3. Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego

Normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego wymagają weryfikacji i oceny wszystkich działań i ich wyników zgodnie z regułą „czterech oczu”. Dotyczy to wszystkich elementów powiązanych z wyposażeniem ochronnym. Tak samo musi też zostać oceniona analiza ryzyka (określenie wymaganego SIL) jak i procedura pomiaru jego redukcji.

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że całość działań dotyczących bezpieczeństwa, w tym obowiązkowa dokumentacja, musi być prowadzona w ramach systemu FSM. System FSM stosuje się, aby

  • Uniknąć usterek systemowych
  • Udokumentować i zapewnić możliwość audytu wszystkich działań i ich wyników (dokumenty, urządzenia, oprogramowanie) mających wpływ na redukcję ryzyka

System FSM jest podstawowym elementem bezpieczeństwa funkcjonalnego i jest niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego SIL.


Przegląd informacji dot. redukcji ryzyka


Legenda: Cykl życia układu bezpieczeństwa (po lewej), analiza ryzyka przy pomocy HAZOP i grafu ryzyka (góra, po prawej), wymagania projektowe dla urządzenia redukującego ryzyko (urządzenia ochronnego) (dół, po prawej)