Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

WirelessHART – projektowanie i budowa sieci (Planning and Deploying Networks)

2011-12-12

WirelessHART oparta na technologii sieci

Planując sieć WireelessHART należy uwzględnić szereg istotnych elementów. Publikacja „Technical White Paper -Planning and Deploying Networks “ omawia kolejne kroki w tworzeniu sieci WirelessHART.

Pobierz nasz raport i bądź gotowy do stworzenia swojej pierwszej sieci WirelessHART !


Zakładanie sieci WirelessHART

W publikacji opisano, jak na wstępie należy zdefiniować zakres projektu. Sieć powinna być zorganizowana podobnie jak jednostki procesowe, które będą obsługiwane. Dzięki temu identyczne będą obszary odpowiedzialności i działania.

Następnie należy zapewnić współistnienie sieci. Krytyczne przy tym jest zapewnienie braku kolizji pakietów danych w przypadku istnienia innych sieci bezprzewodowych w pobliżu, dookoła lub wewnątrz jednostki procesowej. Zasadnicze jest, aby jeden z parametrów się nie powtarzał: częstotliwość, miejsce lub czas. Zapewni to współistnienie sieci bezprzewodowych bez kolizji pakietów danych.

Analiza instalacji pozwala na określenie miejsc mogących prowadzić do zakłóceń transmisji. Jest ona podstawą do planowania rozmieszczenia urządzeń i tym samym pierwszą z dwu części budowania sieci. Drugą częścią jest montaż urządzeń na instalacji: urządzenia polowe muszą być rozmieszczone zgodnie z potrzebami branży pomiarowej, zaś gatewaye – zgodnie z analizą zakłóceń. Po przeprowadzeniu testów połączeń, w razie potrzeby, można uzupełnić sieć odpowiednimi przekaźnikami sygnału.

Rozbudowa sieci WirelessHART nie nastręcza żadnych trudności, gdyż posiada ona zdolność samoorganizacji.

Po instalacji urządzeń i sprawdzeniu połączeń, należy uruchomić sieć. Odpowiednie wskazówki dotyczące uruchomienia sieci zostały zawarte w naszej publikacji.

Omówiono również integrację hosta. Jest ona podobna jak w systemach rozproszonych WE/WY. Gatewaye, komunikujące się bezprzewodowo z urządzeniami polowymi, są podłączone do hosta poprzez sieć Fieldbus.

W publikacji przedstawiono też standardy dokumentowania sieci WirelessHART.

"Technical White Paper – Planning and Deploying Networks" pozwala stworzyć własną sieć WirelessHART. Pobierz nasz raport teraz!