Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Previs – ochrona przed wypaleniem ekranu dla komputerów panelowych i monitorów sieciowych z serii VisuNet

Previs! Zapobiega wypaleniu ekranu i zamrożeniu obrazu

Previs to oprogramowanie chroniące przed efektem „zamrożenia obrazu” (image sticking) i jednocześnie umożliwiające ciągłe wyświetlanie wizualizacji procesu

Żadnych duchów przeszłości: Previs zapobiega efektowi zamrożenia obrazu (image sticking) na wyświetlaczach LCD i jednocześnie stale wyświetla wizualizację procesu. Aplikacja jest standardowo instalowana na sprzęcie VisuNet z Windows 7. I to bez dodatkowych kosztów dla użytkownika.

W wyświetlaczach LCD, inaczej niż w kineskopach, efekt wypalenia ekranu nie występuje. Terminu tego używa się do opisania podobnego procesu, który jednak powstaje na innej zasadzie. Kiedy na wyświetlaczu LCD pokazywany jest ciągle ten sam nieruchomy obraz, ruchliwość kryształów może zostać znacznie ograniczona na dłuższy czas lub nawet nieodwracalnie. Rezultat jest podobny do znanego z kineskopów CRT efektu wypalenia.

Previs (Prevent Image Sticking) aktywuje się po określonym przez użytkownika czasie, aby zapobiec wypaleniu ekranu. Jego deaktywacja może nastąpić poprzez użycie klawiatury, ruch myszy lub dotknięcie ekranu dotykowego. Podczas pracy, Previs nie usuwa z ekranu wizualizacji procesu – obsługa nie traci dostępu do istotnych informacji.

Zmienia się tylko jasność obrazu, a stopień redukcji jasności jest określana przez użytkownika. Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę wyświetlacza przed wypaleniem przy mniejszej czytelności i odwrotnie. O wybranym stopniu redukcji informuje ikona. Previs był testowany przez szereg miesięcy i podlega ochronie patentowej.Stopnie redukcji jasności w Previs: po lewej – 0%, środek – 30%, po prawej – 50%.