Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Odkryj symulację 3D WiNC dla sieci WirelessHART!

Wersja demo WiNC gotowa do pobrania

Simulating WirelessHART networks with WiNC
Symulacja sieci WirelessHART z wykorzystaniem WiNC

Rozwiązanie dla wielkoobszarowych, dużych sieci komunikacyjnych może być naprawdę proste. Podążając za mottem "simulate more, test less",  Pepperl+Fuchs przygotował nowe narzędzie do symulacji sieci - Wireless Network Checker WiNC. Program WiNC zawiera:

  • WiNC Modeling dla wydajnego planowania
  • WiNC Simulation dla precyzyjnej symulacji

Wykorzystyując WiNC można dokładnie modelować własną sieć WirelessHART, zgodnie z aktualnym stanem zabudowy panującym na obszarze instalacji. Program ten jest oparty na matematycznym algorytmie "raytracing" (śledzenie promienia) zapewniającym bardzo dużą dokładność symulacji. Wykorzystując nasze oprogramowanie można znacznie skrócić czas potrzebny na uruchomienie sieci WirelessHART oraz zwiększyć niezawodność komunikacji na projektowanej instalacji. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania WiNC umożliwiającego optymalizację ilości urządzeń w sieci, jest ograniczenie kosztów.

Odkryj i zainstaluj wersję demo WiNC  już dziś!Learn more about Wireless Network Checker (WiNC)

3D simulation tool Wireless Network Checker (WiNC) makes radio paths visible.