Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

FieldConnex® rozwija się: Innowacyjne technologie zwiększają niezawodność

Inteligentna magistrala polowa zapobiega awariom

Zapewnić 100% niezawodność instalacji – to podstawowy cel stawiany przed każdym nowym urządzeniem z rodziny FieldConnex®. Nowe komponenty do budowy sieci przemysłowych umożliwiają zapobieganie awariom, zanim do nich dojdzie. Żadna inna technologia nie jest w stanie tak bardzo przybliżyć Twojej instalacji do 100% niezawodności.


Wykrywanie usterek i zapobieganie awariom

Wykrywać, izolować i eliminować usterki. To jedyna metoda, aby proces mógł przebiegać bez zakłóceń. Centralnymi elementami sieci FieldConnex® stały się moduły zaawansowanej diagnostyki i elementy polowe wyposażone w funkcje diagnostyczne, które zapobiegają wystąpieniu potencjalnych awarii.

  • Progresywna ochrona przeciwzwarciowa w ochronniku segmentu z funkcjami diagnostycznymi pozwala izolować powstałą usterkę.
  • Czujnik wody pozwala wykryć nawet śladowe ilości cieczy. Można go zabudować zarówno w urządzeniach polowych jak i skrzynkach łączeniowych. 
  • Ochronnik przepięciowy z autokontrolą chroni magistralę i odgałęzienia (spury). Automatycznie informuje o zużyciu się i konieczności wymiany, bez potrzeby ręcznego sprawdzania.
  • Nowe gateway’e umożliwiają prowadzenie diagnostyki sieci z systemu z FOUNDATION Fieldbus H1. Posiadają również wejścia i wyjścia pozwalające kontrolować sytuację w szafie sterowniczej.

Unikalna technologia umożliwiająca natychmiastową reakcję w przypadku jakiejkolwiek usterki.