Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Separatory galwaniczne - wysoka jakość sygnału

Separatory galwaniczne przekształcają sygnały polowe w sygnały standardowe

Separatory galwaniczne zapewniają wysoką jakość sygnału
Separatory galwaniczne zapewniają wysoką jakość sygnału

Separatory galwaniczne chronią systemy sterowania przed zakłóceniami i doziemieniami przychodzącymi z instalacji. Lecz współczesne instalacje wymagają więcej: konwersja sygnałów z czujników w sygnały standardowe (1…5 V, 4…20 mA, itp.) to w urządzeniach Pepperl+Fuchs standard, który jest uzupełniany wieloma innymi możliwościami wstępnego przetworzenia sygnałów.

Separatory galwaniczne są stosowane do sygnałów ze stref niezagrożonych wybuchem i posiadają wszystkie zalety renomowanego systemu K – takie jak np. bezprzewodowe zasilanie za pomocą standardowej szyny DIN z wkładem elektrycznym.

Na separatorach galwanicznych możesz zawsze polegać, kiedy potrzebujesz:

 • Przetransferować precyzyjnie sygnały
 • Nadać sygnałom standardowe wartości AKPiA
 • Wstępnie obrobić sygnały

 


Separacja sygnałów to tylko początek  …

W rezultacie wielu lat badań i współpracy z naszymi klientami, stworzyliśmy szeroki wachlarz separatorów galwanicznych. Oprócz podstawowego zadania – separacji galwanicznej, posiadają one wiele funkcji przydatnych w różnorodnych aplikacjach. Ta różnorodność przydała się wielokrotnie naszym klientom, którzy przekonali się, że na tych modułach systemu K naprawdę można polegać.

Separacja galwaniczna:

 • Chroni sygnały pomiarowe i sterujące przed zniekształceniami
 • Odfiltrowuje pochodzące z pola zakłócenia częstotliwościowe
 • Uniemożliwia powstanie prądów wyrównawczych, które mogą wystąpić przy zmianie wartości potencjałów, np. podczas wymiany kart we/wy w systemie sterującym
   

Dodatkowe możliwości
W systemach sterowania często potrzebne jest rozmnożenie sygnału. Pepperl+Fuchs oferuje separatory galwaniczne z funkcją rozdzielenia sygnału wejściowego na dwa. Każdy z nich może być wykorzystywany niezależnie przez dwa różne systemy w tym samym czasie. W przypadku awarii jednego systemu, drugi nadal będzie działać – nie grozi nam całkowite zatrzymanie instalacji. Dodatkowo, dwa niezależne wyjścia chronią separator galwaniczny przed przeciążeniem – w przeciwieństwie do podłączenia do jednego wyjścia dwu systemów połączonych szeregowo.

Separatory Pepperl+Fuchs umożliwiają również:

 • Linearyzację sygnału
 • Działanie na podzakresach - określenie, która część sygnału wejściowego będzie przetwarzana na standardowy sygnał AKPiA
 • Sygnalizację przekroczenia przez sygnał określonej wartości lub np. poślizgu na przenośniku taśmowym

 

Nasze separatory galwaniczne pozwalają zoptymalizować pracę instalacji i zwiększyć jej niezawodność. Potrzebujesz dokładniejszych informacji? Skontaktuj się z nami!