Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Znasz prawidłową odpowiedź? Poznaj rozwiązanie naszej zagadki z wydania 4/2015

Ocena przez rzut kostką?

Hazardowa ocena.
Ocena przez rzut kostką?

Nauczyciel proponuje ustalić oceny dla uczniów swoich klas przez rzucanie dwoma kostkami do gry. Niższa liczba będzie oceną. Jeśli na dwóch kostkach wypadnie taka sama liczba, będzie oceną.

  • Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania oceny 6?
  • Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania oceny 1?
  • Jaka jest średnia ocena?
  • Jaka jest najbardziej prawdopodobna ocena?

Rozwiązanie


Najłatwiej jest rozwiązać tę zagadkę, zaczynając od zapisania w tabeli wszystkich możliwych kombinacji. Pamiętaj – niższa liczba „wygrywa”. Wszystkich kombinacji branych pod uwagę jest 36.

Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania 6?
To porównanie pokazuje, że 6 można otrzymać tylko w jednym przypadku – gdy szóstka zostanie wyrzucona na obu kostkach. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 1/36.

Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania 1?
Ocenę 1 można uzyskać 11 razy, więc prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 11/36 (czyli 30,56%).

Jaka jest średnia ocena?
Aby obliczyć średnią ocenę, dodaj prawdopodobieństwa wszystkich zdarzeń i otrzymaną sumę podziel przez 36:
(11x1 + 9x2 + 7x3 +5x4 + 3x5 + 1x6) / 36 = 2,11
Średnia ocena wynosi 2,11.

Jaka jest najprawdopodobniejsza ocena?
Na zakończenie, najprawdopodobniejsza ocena to 1, ponieważ występuje 11 razy.