Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasada działania technologii Multi Pixel (MPT)

Optyczny pomiar odległości wykorzystuje metodę triangulacji. Ta metoda geometryczna umożliwia określenie odległości do obiektu docelowego poprzez precyzyjny pomiar kątów w trójkącie.


Zasilany element emituje wiązkę świetlną w stronę obiektu docelowego, a obiekt odbija tę wiązkę z powrotem. Odbita wiązka laserowa zostaje przechwycona przez odbiornik światłoczuły w czujniku, w szyku wielopikselowym.

W zależności od odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem, odbite światło pada na różne miejsca w szyku wielopikselowym: Jeśli obiekt docelowy znajduje się blisko, zmiana kąta jest znacząca. Jeśli znajduje się daleko, zmiana kąta jest mniejsza.

Poprzez obserwację relacji kątowej oraz lokalizację położenia plamki świetlnej na odbiorniku można określić dokładną odległość skanowanego obiektu od czujnika. Do obliczenia tej wartości używany jest wbudowany mikroprocesor oraz odpowiednie algorytmy programowe.


Dzięki użyciu czujnika światła laserowego obiekty mogą być wykrywane w dwóch wymiarach. Zamiast plamki świetlnej do wykrywania obiektu używana jest linia świetlna. Linia ta po odbiciu pada na dwuwymiarowy detektor przestrzenny w postaci przecinającej wiązki światła. W tym przypadku jako detektor używany jest płaski układ CMOS.

Dzięki zastosowaniu zasady triangulacji i konwencjonalnej funkcji pomiarowej możliwy jest pomiar odległości, wysokości i szerokości obiektów.