Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Pięć przyczyn, dla których warto stosować separatory galwaniczne

Separatory galwaniczne to większa sprawność
Separatory galwaniczne to większa sprawność

Wszyscy wiedzą, że separatory galwaniczne chronią przed prądami błądzącymi pochodzącymi z doziemień oraz zamieniają sygnały z urządzeń polowych w sygnały standardowe. Czy jednak wiesz, że chronią one obsługę i systemy przed groźnymi skutkami przepięć?

A poza tym:


1. Filtracja sprzężeń

Separatory galwaniczne chronią obwody sygnałowe przed sprzężeniami wysokoczęstotliwościowymi. Na przykład, dla napędów sterowanych zmianą częstotliwości, filtr wejściowy separatorów galwanicznych odfiltrowuje sprzężone zakłócenia. Dzięki temu obwody pomiarowe i sterujące w środowisku z zakłóceniami wysokoczęstotliwościowymi są efektywnie chronione.


2. Ochrona w przypadku awarii obwodu polowego

Separatory galwaniczne chronią przed zwarciami w obwodach polowych. Bez nich, zwarcie w jednym obwodzie może doprowadzić do awarii całego systemu zasilania i uszkodzenia okablowania. Separatory galwaniczne mogą ochronić układ przed zwarciem w każdym obwodzie.  Jeżeli jeden z obwodów ulegnie uszkodzeniu, inne pracują bez zakłóceń.

3. Ochrona przed przepięciami

Separatory galwaniczne chronią ludzi i urządzenia przed niebezpiecznym napięciem. W przypadku awarii, w obwodzie pomiarowym może wystąpić wysokie napięcie przemienne lub impulsy napięciowe. Separatory galwaniczne zapobiegają przedostawaniu się takich napięć do układu kontrolnego. Ludzie i sprzęt są zabezpieczeni przed wysokim, niebezpiecznym napięciem.

4. Rozdwojenie sygnału (podział sygnału)

Separatory galwaniczne mogą rozdwajać sygnał wejściowy. Kiedy sygnał trzeba wprowadzić w dwa miejsca, np. system DCS i system ESD lub system konwersji cyfrowej, separatory galwaniczne dostarczają sygnał wejściowy do dwóch równoległych, odseparowanych od siebie wyjść.


5. Wyrównywanie potencjałów w kanale

Separatory galwaniczne umożliwiają współpracę urządzeń aktywnych (source) i pasywnych (sink) w jednym obwodzie. Jeżeli jednocześnie zarówno urządzenie polowe jak i układ sterowania wysyłają sygnał prądowy (oba są aktywne), obwód nie działa.  Separatory galwaniczne zapewniają wyrównanie potencjałów w obrębie jednego kanału. Można zestawiać ze sobą w dowolnych kombinacjach zarówno urządzenia pasywne (current sink) jak i aktywne (źródła prądowe lub napięciowe).


Dowiedz się więcej o separatorach galwanicznych i zobacz ile ich masz do dyspozycji!