Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w Pepperl+Fuchs certyfikowany przez Exida zgodnie z IEC 61508:2010

2013-06-21

exida zaświadcza, że Pepperl+Fuchs opracowuje urządzenia z SIL zgodnie z wszelkimi wymogami normy IEC 61508:2010
exida zaświadcza, że Pepperl+Fuchs opracowuje urządzenia z SIL zgodnie z wszelkimi wymogami normy IEC 61508:2010

System zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM - Functional Safety Management) w Pepperl+Fuchs został pozytywnie zweryfikowany przez niezależną agencję oceny i testowania produktów exida. Elementy z SIL są projektowane całkowicie zgodne z normą IEC 61508:2010. Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym jest zespołem metod pomagających uniknąć błędów systemowych podczas projektowania produktów.

Tak więc Pepperl+Fuchs spełnia już oczekiwania Klientów, aby jego produkty były projektowane zgodnie z tą normą.

Podczas audytu szczegółowo zostały sprawdzone następujące zagadnienia z normy IEC 61508:

  • Różne aspekty planowania FSM (definicja cyklów bezpiecznego działania, zakres działań FSM, dokumentacja, narzędzia, itp.)
  • Specyfikacja wymagań dotyczących bezpieczeństwa
  • Zarządzanie zmianami i modyfikacjami
  • Projektowania hardwaru – proces, techniki i dokumentacja
  • Weryfikacja i ocena hardwaru i systemów – włącznie z dokumentacją i weryfikacją 
  • Strategia integracji i testów „fault injection”
  • Narzędzia do oceny systemów
  • Wymagania związane z obsługą, instalacją i utrzymaniem w ruchu urządzeń

Mniej znaczy więcej

Związane z bezpieczeństwem parametry urządzeń Pepperl+Fuchs są podawane w sposób uwzględniający ich zastosowanie w obwodach bezpieczeństwa. W wielu przypadkach taki obwód obejmuje od czujnika, przez moduł interfejsu do systemu DCS i z powrotem przez moduł interfejsu aż do urządzenia wykonawczego na obiekcie. Poziom SIL takiej pętli oznacza maksymalną wartość (budżet) prawdopodobieństwa wystąpienia w niej usterki, a każdy z elementów pętli może zajmować pewną część „budżetu”. Wszystkie urządzenia Pepperl+Fuchs posiadają bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia usterki. Moduły interfejsowe z SIL 2 potrzebują tak mało z „budżetu” prawdopodobieństwa wystąpienia błędu w pętli, że mogą być stosowane w obwodach z SIL 3.

Dzięki wysokim standardom jakościowym, produkty Pepperl+Fuchs wymagają tylko minimalnej części „budżetu” błędów całego obwodu bezpieczeństwa. Znakomicie poprawiają bezpieczeństwo instalacji znacznie przekraczając wymagania stawiane przez normy.

Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia usterki  oznacza większe bezpieczeństwo i oferuje maksymalną elastyczność w doborze innych elementów obwodu bezpieczeństwa.