Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Oprogramowanie Vision Configurator do idealnej adaptacji ręcznych skanerów OHV

The handhelds combine outstanding read performance with ease of use.
Urządzenie to łączy niezrównaną wydajność odczytu i łatwość użytkowania.

Oprogramowanie Vision Configurator umożliwia łatwą konfigurację parametrów ręcznych skanerów 1D/2D OHV100 i OHV200. Ręczne czytniki można optymalnie przystosować do wybranego zastosowania. Wszystkie nowe parametry są umieszczane w jednym kodzie sterującym. Kod ten można utworzyć, zapisać i wydrukować przy użyciu jednego kliknięcia myszą w programie Vision Configurator. Poprzez odczytanie kodu sterującego można włączyć optymalne ustawieniaskanera ręcznego, nawet jeśli parametry zostały wcześniej zmienione.

Do standardowych zastosowań ręczny czytnik można skonfigurować bez używania komputera przez proste odczytanie kodów sterujących.

Formatowanie ciągu wyjściowego

Jeśli ręczne czytniki są zintegrowane z systemami ERP, używane jest oprogramowanie Vision Configurator. Umożliwia ono łatwe dostosowanie ciągu wyjściowego do danego zastosowania. Dzięki możliwości łatwego wybierania poleceń umożliwiają adaptację ciągu odczytanych danych do indywidualnych wymagań. Dane zapisane w kodzie DMC są wyświetlane bezpośrednio w systemach ERP na odpowiednich pozycjach.Oprogramowanie Vision Configurator ułatwia dostosowywanie ciągu wyjściowego.

Łączność ze smartfonami i komputerami przenośnymi

Ręczny skaner OHV200 umożliwia wizualizację wyników na smartfonach i komputerach przenośnych. Urządzenie może przesyłać odczytane dane do systemów Android oraz smartfonów z systemem iOS, a także komputerów przenośnych przy użyciu technologii Bluetooth. Nie wymaga to używania dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania.Ręczny skaner OHV200 przesyła dane przy użyciu technologii Bluetooth bezpośrednio do smartfonów i komputerów przenośnych.