Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Jeszcze efektywniejszy PROFIBUS PA - multiplekser temperaturowy FieldConnex®

Temperature Multi-Input for PROFIBUS PA with 8 inputs for analog signals.
Multiplekser temperaturowy dla PROFIBUS PA z 8 wejściami analogowymi
Multiplekser temperaturowy FieldConnex® umożliwia podłączenie sygnałów analogowych do magistrali. Iskrobezpieczne, poręczne, wymagające minimalnych nakładów na okablowanie urządzenie zostało już sprawdzone w praktyce w sieciach FOUNDATION fieldbus H1. Teraz multiplekser temperaturowy FieldConnex® jest dostępny również dla PROFIBUS PA.

8 wejść sygnałów analogowych

Interfejsy procesowe FieldConnex® skupiają sygnały z wielu czujników pod jednym adresem i wprowadzają je do komunikacji cyfrowej w niezwykle efektywny sposób. Multiplekser temperaturowy FieldConnex® (TM-I) umożliwia przekazanie w ten sposób do 8 sygnałów analogowych. Urządzenie jest montowane w pobliżu czujników, w strefie zagrożonej wybuchem. To znacznie obniża koszty okablowania.


Prota konfiguracja i integracja

Do multipleksera temperaturowego, ulokowanego w pobliskiej szafce obiektowej, można podłączać 2-, 3-, i 4-przewodowe rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) oraz termopary i sygnały milivoltowe. Krótkie odległości umożliwiają stosowanie połączeń 2-przewodowych.

Wszystkie wejścia TM-I są iskrobezpieczne - nawet kiedy magistrala nie spełnia tego warunku. Wejścia można konfigurować w szybki i prosty sposób, zbiorczo bądź indywidualnie, bezpośrednio z systemu sterowania. TM-I przekazuje informacje diagnostyczne (np. o przerwie w obwodzie pomiarowym) do sterowni, umożliwiając efektywną, proaktywną obsługę instalacji. Dla PROFIBUS PA dostępne są pliki GSD i DTM.


Multiplekser temperaturowy FieldConnex® (TM-I) to:

  • Efektywna integracja 8 sygnałów analogowych z komunikacją cyfrową
  • Bardzo niskie koszty okablowania
  • Obsługa 2-, 3- i 4-przewodowych rezystancyjnych czujników temperatury (RTD) i termopar
  • Instalacja w strefie 1, Division 1/ czujniki w strefie 0, Division 1
  • Wersja zarówno dla PROFIBUS PA jak i FOUNDATION fieldbus H1
  • Prosta konfiguracja