Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Wyjątkowo użyteczny wielowiązkowy skaner LED (czujnik 2-D LiDAR) R2100

Zawsze na czele — dzięki technologii impulsowego pomiaru odległości firmy Pepperl+Fuchs

Multi-Ray LED Scanner R2100
Wielowiązkowy skaner LED R2100

Technologia impulsowego pomiaru odległości (PRT) to innowacyjna metoda pomiarowa firmy Pepperl+Fuchs. Technologia PRT jest powszechnie używana w wielu dziedzinach automatyki. Wielowiązkowy skaner LED R2100 przesuwa granice możliwości o jeden krok dalej dzięki połączeniu technologii PRT z emiterami LED działającymi w paśmie dalekiej podczerwieni oraz funkcji skanowania wielowiązkowego. Obecnie technologia PRT charakteryzuje się jeszcze większą wydajnością dzięki możliwości dokonywania pomiarów w dwóch wymiarach na wybranym obszarze, a nie tylko pomiarów punktowych. Dzięki wielu szerokowiązkowym nadajnikom skaner R2100 umożliwia wykrywanie obiektów o nieregularnych powierzchniach.

Technologia impulsowego pomiaru odległości — pomiar czasu odbicia sygnału


Zasada działania technologii impulsowego pomiaru odległości (PRT)

Czujniki wykorzystujące technologię PRT emitują bardzo krótkie impulsy świetlne o dużej intensywności. Obliczają odległość od obiektu w oparciu o czas propagacji odbitej wiązki świetlnej. W odróżnieniu od innych czujników mierzących czas odbicia sygnału, które emitują ciągłą wiązkę świetlną, czujniki PRT emitują krótkie impulsy światła o dużej intensywności z częstotliwością 250 000 impulsów na sekundę. W porównaniu z ciągłym źródłem światła gęstość energii pojedynczego impulsu czujnika PRT może być nawet 1000 razy większa. Umożliwia to stabilne oraz niezawodne wykrywanie, nawet gdy odległość jest większa niż 300 metrów. W odróżnieniu od czujników wykorzystujących metodę triangulacji, zakres wykrywania czujnika PRT nie jest ograniczony przez konstrukcję geometryczną układu optycznego czujnika. Z tego powodu czujniki PRT w mniejszych obudowach zapewniają znacznie większy zasięg pomiarowy oraz najwyższą jakość pomiaru.


Obszary zastosowań skanera R2100

Wielowiązkowy skaner LED (czujnik 2-D LiDAR) R2100 ma zaawansowaną konstrukcję zapewniającą najwyższą wydajność. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii skaner R2100 zapewnia niezawodne wyniki pomiarów. To najlepsze rozwiązanie do wymagających zastosowań w pomieszczeniach oraz na otwartym terenie, w urządzeniach mobilnych, zamkniętych sekcjach logistycznych oraz do projektowania maszyn i instalacji.Dzięki odróżnianiu roślin od otaczającej je gleby skaner R2100 umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyn wzdłuż rzędów.

Skaner R2100 nadaje się idealnie do wykrywania krawędzi rzędu w kombajnach. Wiele nadajników umieszczonych obok siebie obejmuje dwuwymiarowy obszar w stożku o szerokości 88 stopni. Skaner LED umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyny wzdłuż rzędu. Konstrukcja czujnika nie zawiera elementów ruchomych, które mogłyby ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Zapewnia to wyjątkową trwałość, wytrzymałość i stabilność pomiarową. Nawet na nierównym terenie uprawowym urządzenie zapewnia niezawodne wyniki pomiarów.Duży obszar wykrywania skanera R2100 umożliwia wykrywanie pustych sekcji w zautomatyzowanych systemach magazynowych i podających.
Skaner R2100 nadaje się również idealnie do użytku w zautomatyzowanych systemach magazynowych i podających (ASRS) stosowanych w branży przeładunkowej i logistycznej. Wyjątkowo szybka technologia PRT gwarantuje krótki czas reakcji w szybkich procesach. Bezpieczne dla wzroku emitery LED działające w paśmie dalekiej podczerwieni oraz brak ruchomych elementów zapewniają niskie zużycie energii i umożliwiają pracę w szerokim zakresie temperatur bez konieczności używania dodatkowych elementów chłodzenia.

Najważniejsze cechy

  • Technologia PRT zapewnia niezawodny i dokładny pomiar odległości
  • Diody LED działające w dalekiej podczerwieni gwarantują dużą wydajność oraz długi czas eksploatacji
  • Brak ruchomych części zwiększa trwałość urządzenia w trudnych warunkach pracy
  • Pomiar w dwóch wymiarach przy użyciu skanowania wielowiązkowego
  • Wiele emiterów szerokich wiązek zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od struktury ich powierzchni
  • Niski pobór prądu zmniejsza wymagania konstrukcyjne związane ze zużyciem energii oraz koszty eksploatacji
  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia szybkie przetwarzanie danych