Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Wyjątkowo użyteczny wielowiązkowy skaner LED R2100

Zawsze na czele — dzięki technologii impulsowego pomiaru odległości firmy Pepperl+Fuchs

Multi-Ray LED Scanner R2100
Wielowiązkowy skaner LED R2100

Technologia impulsowego pomiaru odległości (PRT) to innowacyjna metoda pomiarowa firmy Pepperl+Fuchs. Technologia PRT jest powszechnie używana w wielu dziedzinach automatyki. Wielowiązkowy skaner LED R2100 przesuwa granice możliwości o jeden krok dalej dzięki połączeniu technologii PRT z emiterami LED działającymi w paśmie dalekiej podczerwieni oraz funkcji skanowania wielowiązkowego. Obecnie technologia PRT charakteryzuje się jeszcze większą wydajnością dzięki możliwości dokonywania pomiarów w dwóch wymiarach na wybranym obszarze, a nie tylko pomiarów punktowych. Dzięki wielu szerokowiązkowym nadajnikom skaner R2100 umożliwia wykrywanie obiektów o nieregularnych powierzchniach.

Technologia impulsowego pomiaru odległości — pomiar czasu odbicia sygnału


Zasada działania technologii impulsowego pomiaru odległości (PRT)

Czujniki wykorzystujące technologię PRT emitują bardzo krótkie impulsy świetlne o dużej intensywności. Obliczają odległość od obiektu w oparciu o czas propagacji odbitej wiązki świetlnej. W odróżnieniu od innych czujników mierzących czas odbicia sygnału, które emitują ciągłą wiązkę świetlną, czujniki PRT emitują krótkie impulsy światła o dużej intensywności z częstotliwością 250 000 impulsów na sekundę. W porównaniu z ciągłym źródłem światła gęstość energii pojedynczego impulsu czujnika PRT może być nawet 1000 razy większa. Umożliwia to stabilne oraz niezawodne wykrywanie, nawet gdy odległość jest większa niż 300 metrów. W odróżnieniu od czujników wykorzystujących metodę triangulacji, zakres wykrywania czujnika PRT nie jest ograniczony przez konstrukcję geometryczną układu optycznego czujnika. Z tego powodu czujniki PRT w mniejszych obudowach zapewniają znacznie większy zasięg pomiarowy oraz najwyższą jakość pomiaru.


Obszary zastosowań skanera R2100

Wielowiązkowy skaner LED R2100 ma zaawansowaną konstrukcję zapewniającą najwyższą wydajność. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii skaner R2100 zapewnia niezawodne wyniki pomiarów. To najlepsze rozwiązanie do wymagających zastosowań w pomieszczeniach oraz na otwartym terenie, w urządzeniach mobilnych, zamkniętych sekcjach logistycznych oraz do projektowania maszyn i instalacji.Dzięki odróżnianiu roślin od otaczającej je gleby skaner R2100 umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyn wzdłuż rzędów.

Skaner R2100 nadaje się idealnie do wykrywania krawędzi rzędu w kombajnach. Wiele nadajników umieszczonych obok siebie obejmuje dwuwymiarowy obszar w stożku o szerokości 88 stopni. Skaner LED umożliwia precyzyjne prowadzenie maszyny wzdłuż rzędu. Konstrukcja czujnika nie zawiera elementów ruchomych, które mogłyby ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Zapewnia to wyjątkową trwałość, wytrzymałość i stabilność pomiarową. Nawet na nierównym terenie uprawowym urządzenie zapewnia niezawodne wyniki pomiarów.Duży obszar wykrywania skanera R2100 umożliwia wykrywanie pustych sekcji w zautomatyzowanych systemach magazynowych i podających.
Skaner R2100 nadaje się również idealnie do użytku w zautomatyzowanych systemach magazynowych i podających (ASRS) stosowanych w branży przeładunkowej i logistycznej. Wyjątkowo szybka technologia PRT gwarantuje krótki czas reakcji w szybkich procesach. Bezpieczne dla wzroku emitery LED działające w paśmie dalekiej podczerwieni oraz brak ruchomych elementów zapewniają niskie zużycie energii i umożliwiają pracę w szerokim zakresie temperatur bez konieczności używania dodatkowych elementów chłodzenia.

Najważniejsze cechy

  • Technologia PRT zapewnia niezawodny i dokładny pomiar odległości
  • Diody LED działające w dalekiej podczerwieni gwarantują dużą wydajność oraz długi czas eksploatacji
  • Brak ruchomych części zwiększa trwałość urządzenia w trudnych warunkach pracy
  • Pomiar w dwóch wymiarach przy użyciu skanowania wielowiązkowego
  • Wiele emiterów szerokich wiązek zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od struktury ich powierzchni
  • Niski pobór prądu zmniejsza wymagania konstrukcyjne związane ze zużyciem energii oraz koszty eksploatacji
  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia szybkie przetwarzanie danych