Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Nagroda Automation Award 2014: 2 miejsce dla studium koncepcyjnego SmartBridge®

Automation Award 2014: SmartBridge voted 2nd place winner
Po zdobyciu 27,5% głosów studium koncepcyjne SmartBridge zdobyło drugie miejsce w kategorii „Standardowe komponenty i technologie czujników” w tegorocznym konkursie Automation Award. Jury składające się z członków komitetu SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI oraz biura wydawniczego elektro Automation nominowało dziesięć produktów, spośród których goście wystawy SPS IPC Drives 2014 mogli wybrać swojego faworyta.

Co to jest SmartBridge®?

Technologia SmartBridge zmniejsza „barierę cyfrową” pomiędzy interfejsami usług nowoczesnych czujników oraz mobilnymi urządzeniami użytkowników. Technologia SmartBridge umożliwia komunikację bezprzewodową nawet podczas pracy urządzeń. System składa się z bezprzewodowego adaptera oraz tabletu lub smartfona wyposażonego w aplikację SmartBridge.

Adapter jest podłączany do istniejącego okablowania pomiędzy czujnikiem a modułem sterującym. Ma on dostęp do danych czujnika bez informacji zwrotnych i umożliwia utworzenie połączenia bezprzewodowego z urządzeniem mobilnym. Adapter jest zasilany przez kabel zasilania czujnika.

Aplikacja SmartBridge umożliwia przejrzyste i intuicyjne przeglądanie danych z czujnika na tablecie lub smartfonie, uzupełniając funkcje trudno dostępnych elementów sterujących i wyświetlaczy, np. kolorowych lub migających lampek LED, a także przycisków membranowych.

Dostosowane urządzenia mobilne mogą być teraz używane jako mobilne wyświetlacze używane do wdrażania, obsługi i konserwacji czujników przemysłowych. Przy użyciu aplikacji SmartBridge możliwa jest również rejestracja zmierzonych wartości i danych diagnostycznych z czujników w celu ich przeanalizowania w przyszłości.