Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Niezawodne wykrywanie małych części na przenośnikach wibracyjnych

Czujnik fotoelektryczny ML100-8-HW z funkcją oceny tła

Kompaktowy czujnik fotoelektryczny ML100-8-HW z funkcją oceny tła
Kompaktowy czujnik fotoelektryczny ML100-8-HW z funkcją oceny tła
W dziedzinie przeładunku materiałów zakres punktów wykrywania jest zwykle mocno ograniczony w przypadku przenoszonych niewielkich części, które mogą być bardzo zróżnicowane. Typowym przykładem mogą być przenośniki wibracyjne. W takich systemach niezbędne są czujniki o dużej wydajności, które umożliwiają obsługiwanie wielu różnych rodzajów obiektów, od ciemnoczarnych po wysoki połysk, z fakturą powierzchni lub bez niej. Czujniki dyfuzyjne ML100-8-HW firmy Pepperl+Fuchs to idealne rozwiązanie umożliwiające niezawodne wykrywanie małych części na przenośnikach wibracyjnych.

Niezawodne wykrywanie obiektów w szerokim zakresie pomiarowym

Kompaktowy czujnik fotoelektryczny ML100-8-HW jest wycelowany w tło przenośnika wibracyjnego (wykonanego zwykle z metalu) lub w kanał podawania. Czujnik działa w trybie retrorefleksyjnym bez konieczności używania dodatkowego odbłyśnika. Jako obiekt referencyjny wykorzystuje on tło. Punkt przełączania można optymalnie dostosować pod względem odległości i obiektu przy użyciu potencjometru. Po wyregulowaniu czujnik dyfuzyjny łatwo wykrywa ciemne, małe lub płaskie części z plastiku z doskonałą wydajnością. Zasięg wykrywania wynosi od 5 do 350 mm i obejmuje wszystkie powszechnie stosowane zakresy.


Czujnik dyfuzyjny ML100-8-HW umożliwia niezawodne wykrywanie niewielkich, ciemnych części z plastiku na przenośniku wibracyjnym.

Oszczędność miejsca i łatwa instalacja

Czujnik dyfuzyjny ML100-8-HW to miniaturowy czujnik fotoelektryczny montowany zwykle nad przesuwającym się przenośnikiem lub szyną podającą. Ze względu na miniaturową konstrukcję doskonale pasuje do wszystkich trudno dostępnych miejsc pod tymi urządzeniami lub z ich boku. Czujnik fotoelektryczny jest bardzo łatwy w montażu i można go zainstalować w różnych miejscach wzdłuż przenośnika. Nie trzeba stosować wycięć dla gniazd czujników fotoelektrycznych.

Niezawodne wykrywanie małych części na bliskim tle

Wykorzystujący metodę triangulacji czujnik dyfuzyjny ML100-8-HW łączy zalety czujnika retrorefleksyjnego z zaletami czujnika z funkcją tłumienia tła. Czujnik może zostać zintegrowany jako układ z funkcją automonitorowania i jednocześnie zapewniać precyzyjne wykrywanie obiektów przy użyciu małej plamki świetlnej i niewielkiej histerezy. W zależności od ustawionego zakresu wykrywania, czujnik fotoelektryczny wykrywa obiekty o wielkości zaledwie kilku milimetrów znajdujące się na bardzo blisko położonym tle, a także obiekty błyszczące lub ciemnoczarne.

Czujnik dyfuzyjny ML100-8-HW w skrócie

  • Czujnik dyfuzyjny z funkcją oceny tła
  • Używany jako czujnik retrorefleksyjny bez konieczności stosowania dodatkowego odbłyśnika
  • Szeroki zakres pomiarowy do 350 mm
  • Niezawodne wykrywanie ciemnoczarnych lub błyszczących oraz płaskich obiektów na bliskim tle
  • Oszczędność miejsca i łatwy montaż dzięki miniaturowej konstrukcji