Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Inteligentne zarządzanie odpadami przy zastosowaniu technologii czujników w wersji 4.0


Technologia ultradźwiękowa jest stosowana w rozwiązaniach służących do inteligentnego zarządzania odpadami.

Do roku 2030 niemal dwie trzecie populacji świata będą żyć na terenie miast. Taki stan rzeczy wymaga rozwoju zrównoważonych rozwiązań z dziedziny życia miejskiego. Wydajna i energooszczędna sygnalizacja świetlna oraz miejskie systemy oświetleniowe, zarządzanie wodociągami i ściekami, redukcja emisji CO2 oraz zanieczyszczeń przez pojazdy — to tylko kilka przykładów zapotrzebowań w miastach przyszłości. Wydajna eksploatacja i odpowiedzialne zarządzanie zasobami to także elementy zyskujące coraz większe znaczenie.


Koncepcje inteligentnego miasta

W Barcelonie inteligentne zarządzanie odpadami stanowi część projektu inteligentnego miasta.
W Barcelonie inteligentne zarządzanie odpadami stanowi część projektu inteligentnego miasta.

Trendy te wspierają rozwój koncepcji Inteligentnego miasta, której celem jest polepszenie poziomu życia w miastach dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii. „Internet przedmiotów” zapewnia nowe możliwości zwiększania poziomu inteligencji miast. Systemy wspierające parkowanie mogą pomóc w zmniejszeniu poziomów emisji gazów, ponieważ samochody są prowadzone bezpośrednio do wolnych miejsc parkingowych. U podstaw tego typu inicjatyw leżą Inteligentne i elastyczne rozwiązania automatyzacyjne.

MOBA Mobile Automation AG, firma z siedzibą w Limburgu w Niemczech, zdecydowała się na zastosowanie technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs podczas opracowywania swojego systemu inteligentnego zarządzania odpadami. Powstałe w ten sposób rozwiązanie umożliwia dziś kontenerom na odpady automatyczne zgłaszanie informacji o ich zapełnieniu.


Inteligentne zarządzanie odpadami jako element koncepcji inteligentnego miasta

To, co może brzmieć nierealnie, stało się już rzeczywistością w projekcie inteligentnego miasta wdrażanym na terenie Barcelony. Kontenery na odpady przesyłają sygnały informujące o ich zapełnieniu w ponad 80% i o tym, że powinny zostać opróżnione. Dzięki sieci łączności komórkowej sygnały są przesyłane do internetowej aplikacji wykorzystywanej przez firmę utylizującą odpady.

W oprogramowaniu pojemność kontenera jest wizualizowana za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej służącego do planowania najlepszej trasy do miejsca odbioru odpadów — śmieciarki jadą tylko do tych kontenerów, które faktycznie muszą zostać opróżnione.Poziomy napełnienia kontenerów z odpadami są wizualizowane za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej opartego o platformę oprogramowania opracowaną przez firmę MOBA.

Pomiar poziomu napełnienia z użyciem nowatorskiej technologii ultradźwiękowej

Czujnik ultradźwiękowy — tutaj zainstalowany na pokrywie kontenera — wykrywa poziom napełnienia.
Czujnik ultradźwiękowy — tutaj zainstalowany na pokrywie kontenera — wykrywa poziom napełnienia.

Urządzenie do pomiaru poziomu napełnienia firmy MOBA działa w oparciu o technologię ultradźwiękową. Niezawodny czujnik ultradźwiękowy zainstalowany wewnątrz kontenera wykrywa poziom jego zapełnienia niezależnie od typu składowanych wewnątrz odpadów. MOBA szczególnie ceni sobie niezawodność i inteligencję czujników ultradźwiękowych Pepperl+Fuchs stosowanych w tym rozwiązaniu, zdolnych adaptować swoją pracę do zmieniającej się powierzchni i typów odpadów.

Dane pomiarowe oraz informacje z czujników są regularnie przesyłane do chmury za pośrednictwem sieci komórkowej. W tym celu urządzenie do pomiaru napełnienia kontenera jest wyposażone w kartę SIM. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż do przesyłu danych mogą posłużyć istniejące sieci telekomunikacyjne.

Konserwacja, serwisowanie i diagnostyka mogą odbywać się również za pośrednictwem chmury, a dane z czujników są monitorowane za pomocą sieci Internet, co zmniejsza liczbę interwencji serwisantów na miejscu. Czujnik zużywa bardzo niewiele energii, a bateria litowa umieszczona wewnątrz urządzenia starcza nawet na dziesięć lat, co czyni całe rozwiązanie niezwykle trwałym i energooszczędnym.


Technologia inteligentnych czujników w wersji 4.0

Wprowadzając system inteligentnego zarządzania odpadami Barcelona zrobiła krok w kierunku osiągnięcia miana Inteligentnego miasta. Wybiórcze pobieranie odpadów pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i paliwo oraz zredukować poziom emisji spalin i hałasu uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. MOBA zakłada, że trasy śmieciarek można w ten sposób zredukować o 30%. W przyszłości system wdrożyć mogą również inne miasta — dwadzieścia kolejnych krajów już teraz testuje system inteligentnego zarządzania odpadami firmy MOBA.

Powyższe zastosowanie stanowi przykład rodzaju inteligentnych czujników, które zdobywają dziś coraz większą popularność. Czujniki te zapewniają zróżnicowany obraz rzeczywistości i przekazują go w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Taki stan rzeczy nie sposób jeszcze określić mianem Przemysłu 4.0, jednak jest to rzeczywisty i funkcjonujący przykład technologii czujników 4.0.


W skrócie

  • Inteligentna technologia ultradźwiękowa połączona z technologiami komunikacji GSM
  • Regularne przesyłanie zmierzonych poziomów napełnienia oraz danych z czujników za pośrednictwem sieci komórkowej
  • Niezawodny czujnik ultradźwiękowy wykrywający poziom napełnienia niezależnie od typu odpadów
  • Pomiary poziomu napełnienia stanowiące podstawę optymalizacji tras odbioru odpadów
  • Redukcja emisji gazów i poziomów hałasu

Już dostępny: Przewodnik po technologii ultradźwiękowej