Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Sensorik4.0®

Firma Pepperl+Fuchs oferuje produkty i technologie dla czwartej rewolucji przemysłowej, udostępniając dane w „Internecie rzeczy” i wspierając koncepcję obiektów inteligentnych oraz zakładów połączonych. Zmierzamy ku nowej generacji czujników: Sensorik4.0.

Zapoznaj się z naszą wycieczką wideo i technologiami, które tworzą podstawy dla rozwiązania Sensorik4.0.

 

Contact us NOW
i uzyskaj więcej informacji na temat Sensorik4.0!
Inteligentne zarządzanie odpadami za pomocą czujników ultradźwiękowych

Nowatorska technologia ultradźwiękowa stosowana przez ekspertów ds. automatyzacji mobilnej MOBA zapewnia inteligentne gromadzenie odpadów. Czujnik ultradźwiękowy do mierzenia odległości zamontowany w kontenerze na odpady mierzy poziom jego zapełnienia. Dane ze wszystkich kontenerów są dostępne aplikacji internetowej, co umożliwia zoptymalizowane planowanie tras śmieciarek oszczędzając koszty i redukując zanieczyszczenia.

Inteligentne wykrywanie obiektów za pomocą RFID

RFID należy do głównych technologii stosowanych w obiektach inteligentnych i jest idealnym rozwiązaniem koncepcji Industry 4.0. Bezkontaktowa identyfikacja na każdym etapie produkcji zapewnia maksymalną elastyczność i niezawodność. Nasza niezawodna głowica odczytu/zapisu UHF F190 może być stosowana w niekorzystnych warunkach, a dane mogą być odczytywane i dodawane do obiektów. Pozwala to wprowadzić dynamiczne struktury i elastyczność we wszystkich obszarach produkcji.

Udostępnianie danych za pomocą technologii pomostowych

Dostępność danych w „Internecie rzeczy” stanowi ważną część Industry 4.0. Firma Pepperl+Fuchs opracowała różne koncepcje, które łączą czujnik z chmurą, upraszczając i przyspieszając komunikację. Te technologie pomostowe obejmują WirelessHART, Ethernet do automatyzacji procesów oraz SmartBridge®.

Inteligentne wykrywanie obiektów za pomocą SpinScan3D

Industry 4.0 i rosnące użycie robotyki w produkcji przemysłowej wymaga inteligentnego rozpoznawania i segmentacji obiektów. Technologia koncepcji SpinScan3D dostarcza pomiary przestrzenne 3D obiektów, umożliwiając precyzyjną identyfikację obiektów, umożliwiającą obsługę robotów.

Łączenie światów czujników za pomocą MultiScan3D

Dzięki koncepcji MultiScan3D, bardzo dokładne pomiary są łączone ze skanami obiektów w dużej skali. Wysokie i niskie rozdzielczości są łączone w jeden duży obraz. Umożliwia to uzyskanie dokładnego odzwierciedlenia obiektów i ujawnienie ich najdrobniejszych szczegółów.

Rejestrowanie scen trójwymiarowych za pomocą SpaceScan3D

Koncepcja SpaceScan3D, obejmująca połączenie trzech czujników, umożliwia skanowanie 3D dużych obiektów i przestrzeni bez jakichkolwiek wad. Środowiska robocze mogą być precyzyjnie skanowane, co pozwala na użycie m. in. do nawigacji pojazdów bez kierowców.