Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Firma Pepperl+Fuchs pomaga w zachowaniu zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

2016-11-18

Nowość: Biblioteka SISTEMA produktów AS-Interface jest już dostępna.

Functional safety of plants and machinery
Zasady dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji i maszyn zostały opisane w normach IEC 61508 oraz EN ISO 13849.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE to podsumowanie systemów zabezpieczeń oraz metod zastosowań wymaganych od producentów instalacji i maszyn. Dlatego też w Dyrektywie Maszynowej wymieniona jest norma EN ISO 13849-1+2.

W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN ISO 13849-1 producenci instalacji muszą często obliczyć rzeczywisty poziom wydajności (PL) wszystkich funkcji zabezpieczających lub części używanych w instalacji. Do tego celu przydatne jest oprogramowanie SISTEMA.

SISTEMA to narzędzie programowe umożliwiające wzajemną zmianę parametrów wszystkich komponentów używanych w danym zastosowaniu lub systemie. W tym celu firma Pepperl+Fuchs udostępnia różne biblioteki SISTEMA dla swoich standardowych produktów (NOWOŚĆ: biblioteka SISTEMA dla produktów AS-Interface). Biblioteki te ułatwiają badanie parametrów bezpieczeństwa oraz obliczanie poziomu wydajności (PL).


Parametry bezpieczeństwa dla standardowych komponentów

Jako dostawca, firma Pepperl+Fuchs zapewnia łatwy dostęp do istotnych parametrów dla obecnie użytkowanych komponentów. Ułatwia to wykonanie oceny bezpieczeństwa. 


Krótkie zestawienie zalet

  • Potwierdzenie wymaganego poziomu wydajności (PLr) przy użyciu sprawdzonego oprogramowania SISTEMA
  • Łatwa integracja standaryzowanych wartości w obliczeniach dotyczących funkcji bezpieczeństwa ułatwiająca ilościową ocenę bezpieczeństwa pracy maszyny lub instalacji.
  • Wartości dostępne są w różnych formatach
  • Istnieje możliwość zaimplementowania podobnych aplikacji w postaci standaryzowanych funkcji wykorzystujących istniejące dane.

Omówienie wartości

  • MTTFd (średni czas do poważnej usterki)
  • TM (czas misji)
  • DC (zakres diagnostyki)
  • L10 godz. (Nominalny czas eksploatacji, w przypadku enkoderów obrotowych związany z żywotnością łożysk kulkowych)

Wartości oraz procedury obliczeniowe zostały opracowane przez Instytut bezpieczeństwa pracy BGIA.

Jeśli wartości są dostępne dla wszystkich używanych komponentów, można wykonać ocenę bezpieczeństwa danej maszyny lub instalacji. Firma Pepperl+Fuchs oferuje łatwy dostęp do wartości dla większości standardowych czujników.


Gdzie można znaleźć te wartości?

Odpowiednie wartości znajdują się na kartach katalogowych produktów. Wystarczy wprowadzić numer modelu produktu w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej.

Można również pobrać biblioteki SISTEMA zawierające wartości najważniejszych produktów.


Produkty

Większość oferowanych przez nas produktów związanych z bezpieczeństwem jest dostępnych w regularnie aktualizowanych zbiorach danych. Jeśli wymagane są informacje na temat produktów nieuwzględnionych w zbiorach danych, prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą.