Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Brama WirelessHART z nowymi i zaktualizowanymi funkcjami oprogramowania

2016-04-25

WirelessHART MODBUS gateway
Adaptery WirelessHART komunikują za pośrednictwem bram WirelessHART

W zastosowaniach związanych z automatyzacją procesów sieci bezprzewodowe zapewniają niezwykłą elastyczność oraz znaczną oszczędność kosztów. Technologia WirelessHART to jeden z najważniejszych czynników pozwalających wykorzystać te zalety. W strukturze sieci WirelessHART urządzenia polowe łączą się z adapterami WirelessHART, które z kolei komunikują się z systemem sterowania procesem za pośrednictwem bram WirelessHART.

Brama WirelessHART MODBUS ze zaktualizowanym oprogramowaniem ułatwia instalację, wdrażanie do eksploatacji i diagnostykę sieci bezprzewodowych.


Wartość dezaktualizacji i wartość zastąpienia na potrzeby zoptymalizowanej diagnostyki


Indywidualnie zdefiniowane poziomy ostrzeżeń i błędów umożliwiają wyzwolenie alarmu po przekroczeniu cyklu aktualizacji komunikatu seryjnego.

Głównym elementem zaktualizowanego oprogramowania jest zintegrowanie wartości dezaktualizacji i wartości zastąpienia. Parametry te umożliwiają szybkie reagowanie na awarie i dokładną ocenę możliwości usunięcia błędów występujących w danym zastosowaniu.

Wartość dezaktualizacji określa wiek przesłanej wartości. Może to być zmienna dynamiczna oraz informacja o stanie podłączonego urządzenia polowego. Do każdego komunikatu seryjnego, jaki brama WirelessHART odbiera z urządzenia polowego przypisany jest znacznik czasu. Pozwala to na obliczenie wartości procentowej z okresu serii dla każdej tymczasowo zapisanej wartości. Gdy brama odbierze nową wartość z urządzenia polowego, zliczanie rozpoczyna się od nowa.

Definiowane indywidualnie poziomy ostrzeżeń (np. 150% okresu serii) lub poziomy błędów (np. 300% okresu serii) umożliwiają wyzwalanie alarmów po przekroczeniu cyklu aktualizacji komunikatu serii. Oznaczone odpowiednimi kolorami powiadomienia umożliwiają szybkie określenie, czy zmierzona wartość nie jest starsza niż 100% (kolor zielony), czy występują chwilowe problemy komunikacyjne (kolor pomarańczowy) oraz czy nie wystąpiła awaria komunikacji (kolor czerwony).

W celu usunięcia tych usterek dla każdej zmiennej HART można określić wartość zastąpienia. Wartości zastąpienia mogą być ostatnio zmierzonymi wartościami, wartością „NaN” („Not a number”), wartością „upscale =0x7F7FFFFF” lub „downscale 0xFF7FFFFF”. Możliwe jest także zdefiniowanie indywidualnych wartości zastąpienia. Pozwala to na szybką diagnostykę błędów.


Większa elastyczność podczas fabrycznego testu zgodności


Przesyłając zdefiniowaną przez użytkownika wartość do systemu DCS, można łatwo sprawdzić, czy urządzenia polowe działają prawidłowo.

Kolejną zaletą bramy WirelessHART jest dodanie testu zgodności fabrycznej „Factory Acceptance Test” (FAT), używanego podczas wdrażania do eksploatacji. Przy użyciu wartości zastąpieniatest FAT symuluje wysyłanie przez bramę WirelessHART prawidłowych wartości, takich jak PV, SV, TV, QV oraz prądu pętli do systemu sterowania.

Jeśli system sterowania procesem odbierze wartości zdefiniowane w bramie, test zgodności kończy się powodzeniem i urządzenia polowe oraz adaptery WirelessHART mogą zostać dodane do sieci.


Niezawodne metody ochrony sieci WirelessHART


Biała lista umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Dzięki różnym rolom użytkowników operatorzy mogą tylko monitorować i aktualizować wartości, podczas gdy administratorzy mają uprawnienia do odczytu i zapisu, co praktycznie uniemożliwia manipulowanie siecią WirelessHART. Oprócz kluczy dołączenia i identyfikatorów sieci wykorzystywana jest również biała lista, dzięki której tylko uprawnieni użytkownicy mogą nawiązać połączenie z siecią. Biała lista może być rozszerzana w celu dodania do sieci nowych użytkowników. Jeśli rozbudową sieci zajmuje się firma zewnętrzna, można jej przyznać dostęp, używając tymczasowego klucza dołączenia, który zostanie dezaktywowany po upływie określonego czasu.

Kolejną opcją jest trwałe przypisanie nowych kluczy dla wszystkich użytkowników sieci. Można to zrobić bez konieczności ponownego integrowania adapterów z siecią przy użyciu modemu HART, co zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku zmiany grupy użytkowników — np. po zakończeniu wdrażania do eksploatacji lub wykonywania prac konserwacyjnych przez firmę zewnętrzną.


W skrócie

  • Obsługa testu zgodności fabrycznej dzięki możliwości definiowania wartości zastąpienia
  • Regulowane poziomy ostrzeżeń i błędów do indywidualnej diagnostyki
  • wartości zastąpienia umożliwiają szybką analizę sytuacji
  • Możliwość przypisywania różnych ról użytkowników
  • Biała lista kluczy dołączenia umożliwiająca zabezpieczenie dostępu do sieci

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Przeczytaj aktualne wydanie e-news: