Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Monitorowanie wysokości w wózkach widłowych przy użyciu skanera laserowego 2D (czujnika 2-D LiDAR)

Zastosowanie

W strefach produkcyjnych i centrach logistycznych wózki widłowe poruszają się często pomiędzy różnymi halami lub częściami budynków. Bardzo często przejeżdżają przez wjazdy, takie jak drzwi pożarowe pomiędzy magazynami i strefami produkcyjnymi. W przypadku gdy wózek widłowy jest zbyt wysoki lub gdy przewozi szczególnie wysoki ładunek, może dojść do kolizji z nadprożem. Dlatego też, niezależnie od ostrożności kierowcy, należy się upewnić, że wysokość wózka oraz ładunku nie są większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.


Cel

Zbyt wysoko podniesione widły lub zbyt wysoki ładunek mogą stanowić znaczne zagrożenie. Nawet drobne kolizje z nadprożem mogą być niezwykle kosztowne: uszkodzenie wózka widłowego uniemożliwia jego użytkowanie do czasu naprawy, a uszkodzone drzwi pożarowe stwarzają istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Drzwi i bramy należy odpowiednio chronić przed kolizjami z pojazdami, które przez nie przejeżdżają. Jednocześnie należy zapewnić płynność procesów logistycznych i transportowych.


Rozwiązanie

Skaner laserowy R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze.
Skaner laserowy R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze.

Kąt pomiarowy wynoszący 360° oraz stabilna, pozbawiona wahań oś skanowania skanera laserowego 2D R2000 (czujnika 2-D LiDAR)  umożliwiają wykrywanie obiektów o wielkości nawet 1 mm znajdujących się w polu wykrywania. Ponieważ wysokość maksymalna wózka może się różnić w zależności od ładunku, skaner R2000 jest montowany na drzwiach bocznych, a oś skanowania jest ustawiona tuż poniżej maksymalnej dopuszczalnej wysokości.

Ponieważ warunki lokalne w pobliżu drzwi mogą się znacząco zmieniać, pole wykrywania czujnika można dostosować do różnorodnych sytuacji. Skaner R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze. Dzięki zakresowi wykrywania do 30 m od naturalnych obiektów skaner R2000 może rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i szybko zgłaszać alarmy.


Korzyści

Oprogramowanie PACTware umożliwia szybką konfigurację pola wykrywania.
Oprogramowanie PACTware umożliwia szybką konfigurację pola wykrywania.

Cztery w pełni definiowalne pola wykrywania można dostosować do danego zastosowania w ciągu zaledwie kilku minut za pomocą bezpłatnego oprogramowania PACTware. Do wyjść przekaźnikowych skanera R2000 można podłączać obciążenia elektryczne (do 100 mA) z ostrzeżeniami wizualnymi lub dźwiękowymi bez konieczności używania dodatkowego panelu sterującego. Wraz z intuicyjnym w obsłudze edytorem pól umożliwia to niezwykle szybkie i łatwe wdrożenie urządzenia do eksploatacji.

Do zamontowania skanera można użyć niedrogich standardowych elementów. Połączenie dużego zasięgu wykrywania, kąta pomiarowego wynoszącego 360° oraz największej rozdzielczości kątowej dostępnej w skanerach z cyfrowymi wejściami/wyjściami wynoszącej do 0,071° umożliwia niezawodne wykrywanie wszystkich obiektów mogących spowodować kolizję oraz realizację rozwiązania doskonale dopasowanego do lokalnych warunków.


W skrócie

  • Niezawodne monitorowanie drzwi
  • Wykrywanie obiektów o wielkości nawet 1 mm
  • Pomiar w zakresie 360°
  • Dowolnie konfigurowane pola wykrywania
  • Łatwa obsługa i szybkie wdrożenie do eksploatacji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Przeczytaj aktualne wydanie e-news: