Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły MODBUS


Moduł komunikacyjny (gateway) MODBUS zapewnia komunikację pomiędzy systemem RPI a DCS/PLC/PC przy zastosowaniu protokołu MODBUS. Tłumaczy protokół wewnętrznej magistrali CAN na protokół MODBUS i odwrotnie.