Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

DART - Dynamiczne wykrywanie i gaszenie iskry

Iskrze powstałej przy zamykaniu lub otwieraniu obwodu elektrycznego towarzyszą bardzo charakterystyczne i łatwe do wykrycia zmiany prądu i napięcia. Zmiany te są wykrywane przez DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) i zasilanie obwodu jest wyłączane w ciągu mikrosekund (µs).

W ten sposób iskra, nawet przy wyższych poziomach mocy, nigdy nie osiąga temperatury zapłonu. Zasilacz DART reaguje w ciągu zaledwie kilku mikrosekund.
W systemach dynamicznych, takich jak DART, istotna jest długość przewodów. Informacja o zmianie prądu (di/dt) oraz zwrotny sygnał „wyłącz” z zasilacza, wędrują jako fala prowadzona wzdłuż kabla z miejsca uszkodzenia do zasilacza i z powrotem z szybkością ok. 160 000 km/s. Dlatego właśnie długość kabla jest ważnym elementem rozważań o bezpieczeństwie układu.Przebiegi przy typowej iskrze


Przebiegi po zastosowaniu DART

Moduł rozłączający

Integrowany z urządzeniem funkcjonalnym (odbiornikiem) moduł rozłączający realizuje dwa zadania: funkcjonalność i bezpieczeństwo. Umożliwia zastosowanie DART praktycznie w każdym urządzeniu i jest zamknięty w zintegrowanej obudowie Exd. Moduł rozłączający umożliwia:

  • łagodny start urządzenia, w ciągu milisekund, z ograniczeniem stopnia przyrostu prądu di/dt
  • dokładnie określone zachowanie się obciążenia (urządzenia)
  • opcjonalne wykrywanie zmian di/dt, umożliwiające wyłączenie urządzenia w przypadku awarii, co umożliwia zastosowanie dłuższych przewodów