Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Bloki zasilające Power Hub


Łącze segmentowe 3 — PROFINET i PROFIBUS Power Hub

Łącze segmentowe 3 — najbardziej kompaktowa konfiguracja dzięki możliwości wyboru protokołu nadrzędnego PROFINET lub PROFIBUS DP.
Łącze segmentowe 3 — najbardziej kompaktowa konfiguracja dzięki możliwości wyboru protokołu nadrzędnego PROFINET lub PROFIBUS DP.

Modułowy blok zasilający PROFINET oraz PROFIBUS to oparty na płycie bazowej system zasilania dla czterech segmentów PROFIBUS PA. Składa się on z jednej lub dwóch płyt bazowych oraz wielu dodatkowych modułów zasilania segmentu sieci fieldbus, połączenia PROFIBUS DP lub PROFINET i zaawansowanej diagnostyki warstw fizycznych. Płyty bazowe zapewniają wybór następujących właściwości:

  • Pojedyncze lub nadmiarowe moduły zasilające na każdy segment
  • Pojedyncze lub nadmiarowe moduły bramek
  • Zaciski śrubowe lub sprężynowe ze śrubami ustalającymi
  • Opcjonalne uziemienie ułatwiające podłączenie ekranu

Moc wyjściowa na każdy segment wynosi maks. 30 V/500 mA. Nadmiarowość można wybrać niezależnie od zasilania i bramki.

Łącze segmentów 3 charakteryzujące się cienkimi modułami zasilającymi  jest kompatybilne wstecz z poprzednimi łączami 1, 2 oraz 3. 

Wszystkie bloki Power Hub z możliwością zasilania czterech segmentów są zatwierdzone do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 2 lub Division 2). Wybór modułów zasilających o różnych wartościach w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami przyłączeniowymi (bariera polowa lub ochronnik segmentu) pozwala zastosować wszystkie powszechne metody zabezpieczenia przed zapłonem w urządzeniu polowym wykorzystującym koncepcję magistrali wysokiej mocy. Są one wyposażone w ognioodporne obudowy Ex d oraz obwody iskrobezpieczne Ex ia, Ex ib lub Ex ic zgodnie z normą FISCO/Entity dla wszystkich miejsc zagrożonych wybuchem.


Złącze sprężynowe ze śrubami ustalającymi i szyną uziemiającą: Prosty montaż, stałe połączenie.
Złącze sprężynowe ze śrubami ustalającymi i szyną uziemiającą: Prosty montaż, stałe połączenie.

Impedancja symetryczna zapewnia optymalną jakość sygnału. Impedancja jest generowana w oparciu jedynie o elementy pasywne, co gwarantuje niższą emisję ciepła, a co za tym idzie — dłuższy okres eksploatacji. Dodatkowo niewielki rozmiar bloku umożliwia montaż najwyższej liczby segmentów w każdej szafce sterowniczej, co oszczędza miejsce i zmniejsza pracochłonność oraz wydatki.

Płyta bazowa jest przystosowana do montażu szyny DIN. Wszystkie moduły mogą być wpinane do płyty bazowej bez potrzeby używania narzędzi. W konfiguracji nadmiarowej moduły mogą być wymieniane bez zakłócania pracy układu zasilania i komunikacji.


Bramka PROFINET z dwoma niezależnymi połączeniami z systemem nadrzędnym simplex lub systemem nadmiarowym.
Bramka PROFINET z dwoma niezależnymi połączeniami z systemem nadrzędnym simplex lub systemem nadmiarowym.

Dla komunikacji z DCS poprzez sieć PROFINET lub PROFIBUS istnieje możliwość wyboru modułu bramki. Sieć PROFINET obsługuje nadmiarowość linii oraz nadmiarowość systemową S2. Dołączone do zestawu narzędzia służące do integracji systemów DCS pozwalają na prostą instalację i konfigurację bramek oraz urządzeń polowych i ułatwiają rozwiązywanie związanych z nimi problemów.

PołączeniePROFIBUS DP jest przezroczyste. Oznacza to, że łącznik segmentowy jest nieskonfigurowany, a dla modułu DP-Master wszystkie urządzenia PROFIBUS PA zdają się być bezpośrednio podłączone do sieci PROFIBUS DP. Jest to proste i przejrzyste ustawienie wymagające minimalnego nakładu pracy przy planowaniu i obsłudze instalacji. W przypadku podłączenia parami bramki obsługują nadmiarowość krótkotrwałą.

Opcjonalny moduł zaawansowanej diagnostyki pozwala w prosty sposób monitorować różne wskaźniki jakości warstwy fizycznej fieldbus sieci PROFIBUS PA. Pozwala to przyspieszyć rozruch instalacji, zwiększyć niezawodność segmentów i wydajniej rozwiązywać problemy.