Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Pętle detekcyjne LC10-1-D i LC10-2-D są używane do wykrywania pojazdów, które wjeżdżają na pętle indukcyjne. Model LC10-2-D może obsługiwać dwie oddzielne pętle.

Obszary zastosowań detektorów:

  • Sterowanie bramami i barierami
  • Wykrywanie położenia w garażach i parkingach
  • Wyjścia sygnałowe dla ulicznych świateł sygnalizacyjnych, komputerów sterujących ruchem drogowym oraz systemów zliczania pojazdów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w automatycznych systemach przenośników
  • Kierunkowe wykrywanie pojazdów (tylko model LC10-2-D)

Sposób działania:

Zatopiona w podłożu pętla z drutu stanowi element indukcyjny obwodu oscylacyjnego o wysokiej częstotliwości. Gdy pojazd zawierający metalowe części zatrzyma się w zasięgu pętli, następuje zmiana częstotliwości oscylacji obwodu. Wykrywanie pojazdu jest niezawodne, a wyjście sygnałowe jest zrealizowane przez przekaźniki bezpotencjałowe. Przez ocenę dwóch pętli sygnałowych w trybie multipleksu model LC10-2-D umożliwia zagnieżdżoną obsługę kilku pętli. Okresowa kalibracja pętli umożliwia kompensację zmian jej indukcyjności spowodowanych wahaniami temperatury, zmianami wilgotności lub wymianą używanych elementów.