Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

FB - strefa 1


System rozproszonych we/wy typu FB do strefy 1/21

Stacje systemu FB są przeznaczone do montażu w strefie Ex 1 i 21. Konwertują sygnały z i do urządzeń polowych i umożliwiają komunikację z systemem sterowania w obszarze bezpiecznym. Umożliwiają obsługę konwencjonalnych czujników i urządzeń wykonawczych przy pomocy magistral sieciowych różnych typów (PROFIBUS, Modbus, Ethernet i inne).

Wtykane moduły we/wy mogą być wymieniane pod napięciem bez konieczności odłączenia zasilania systemu lub uzyskiwania specjalnego zezwolenia.

Szeroki wybór jedno- i wielokanałowych modułów we/wy oferuje przyłącza iskrobezpieczne (Ex i) lub wzmocnione (Ex e). Gwarantuje to odpowiednią konfigurację systemu przy najróżnorodniejszych wymaganiach procesu.

  • Montaż i obsługa „pod napięciem”
  • Moduły we/wy z przyłączami polowymi Ex i (iskrobezpieczne) i Ex e (wzmocnione)
  • Od 1 do 8 kanałów na moduł
  • Standardowe protokoły komunikacji (PROFIBUS, Modbus, Ethernet …)
  • Możliwość konfigurowania przez magistralę
  • Moduły przezroczyste dla sygnału HART
  • Możliwa redundancja magistrali, modułów komunikacyjnych i zasilania
  • Współpraca z plikami FDT
  • Możliwość odłączania wyjść w SIL 2 niezależnie od magistrali
  • FAT (Factory Acceptance Test) i GAMP4 FAT (Good Automated Manufacturing Practice 4 FAT) - opcjonalnie