Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Systemy do obudów przewietrzanych z serii Bebco EPS Ex pz automatycznie przedmuchują obudowę oraz budują i utrzymują w niej nadciśnienie na odpowiednim poziomie. Systemy Ex pz obniżają klasyfikację wewnątrz chronionej obudowy ze strefa 2 i 22 do strefa bezpieczna. Wewnątrz obudowy można instalować standardowe urządzenia.

Uwaga: do systemów Ex pz niezbędne są zawory upustowe

Systemy z serii Ex pz zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy ATEX 94/9/EG. Regulacje europejskie dopuszczają wiele różnych metod ochrony podczas projektowania sprzętu do stref zagrożonych wybuchem.


Ex p Purge Units

5500 Series – Performance at the Push of a Button

Discover the all-new 5500 Series. These compact purging units enable fully automatic protection.