Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Multipleksery systemu K


Moduły, w obudowach dobrze znanego z barier iskrobezpiecznych systemu K, montowane na szynie DIN. Idealne rozwiązanie do rozbudowy istniejących instalacji, bez konieczności integracji z systemem sterowania.