Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Wejścia z czujników temperatury i innych

1- i 4-kanałowy moduł z wejściami dla rezystancyjnych czujników temperatury Pt100, termopar, potencjometrów i sygnałów mV.