Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System H


System H umożliwia podłączenie urządzeń umieszczonych w strefie zagrożonej wybuchem do systemu sterowania za pośrednictwem barier iskrobezpiecznych umieszczonych na płytach bazowych. Płyta bazowa, w porównaniu do systemu pojedynczych modułów, znacznie redukuje i upraszcza połączenia przewodowe.

Płyty bazowe, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, umożliwiają pewne osadzenie modułów oraz szybki montaż szaf. Posiadają kilka gniazd w których mocujemy moduły bez użycia narzędzi. Moduły te można wymieniać pod napięciem. W celu łatwiejszej obsługi można zamontować dodatkowo płytę sygnalizacji błędów.

Gotowe kable z gniazdami wielopinowymi upraszczają projektowanie i dokumentację. Można je stosować zamiast skomplikowanych połączeń punkt-punkt między płytą bazową i kartami I/O systemów sterowania (DCS, ESD).


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?