Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System H


System H umożliwia podłączenie urządzeń umieszczonych w strefie zagrożonej wybuchem do systemu sterowania za pośrednictwem barier iskrobezpiecznych umieszczonych na płytach bazowych. Płyta bazowa, w porównaniu do systemu pojedynczych modułów, znacznie redukuje i upraszcza połączenia przewodowe.

Płyty bazowe, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, umożliwiają pewne osadzenie modułów oraz szybki montaż szaf. Posiadają kilka gniazd w których mocujemy moduły bez użycia narzędzi. Moduły te można wymieniać pod napięciem. W celu łatwiejszej obsługi można zamontować dodatkowo płytę sygnalizacji błędów.

Gotowe kable z gniazdami wielopinowymi upraszczają projektowanie i dokumentację. Można je stosować zamiast skomplikowanych połączeń punkt-punkt między płytą bazową i kartami I/O systemów sterowania (DCS, ESD).


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.