Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Układy bezpieczeństwa


Moduły zabezpieczeń i standardowe elementy w jednej sieci

AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work

Technologia AS-Interface Safety at Work to rozszerzenie interfejsu AS-Interface związane z bezpieczeństwem, które można łatwo zintegrować z istniejącą siecią AS-Interface. Wszystkie elementy standardowe oraz związane z bezpieczeństwem są aktywowane równolegle przy użyciu tego samego przewodu, co umożliwia zintegrowanie w istniejącym systemie funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak WYŁĄCZNIKI AWARYJNE czy elementy monitorowania drzwi.

W celu umożliwienia analizy sygnałów związanych z bezpieczeństwem wymagane jest użycie tylko jednego dodatkowego monitora bezpieczeństwa wykorzystującego dynamiczne sekwencje kodów do niezawodnej komunikacji z elementami wyposażonymi w technologię Safety at Work. Zainstalowanie interfejsu AS-Interface gwarantuje zgodność z kategorią bezpieczeństwa 4 zgodnie z normą EN 954-1 i klasę SIL3 zgodnie z normą IEC/DIN EN 61508.


Ewidentne zalety technologii „AS-Interface Safety at Work”:

  • Do przesyłania danych bezpiecznych i niebezpiecznych wymagana jest tylko jedna linia magistrali
  • Pełna zgodność ze wszystkimi standardami urządzeń AS-Interface
  • Brak konieczności używania specjalnych mechanizmów komunikacji
  • Możliwość diagnostyki modułów bezpieczeństwa przy użyciu standardowych urządzeń master do sieci AS-Interface
  • Spełnione wymagania kategorii 4 określone w normach EN 954-1 i IEC 61508
  • Brak konieczności używania karty wejść bezpiecznych w komputerze sterującym procesem (PLC)
  • Łatwa parametryzacja przy użyciu specjalnego oprogramowania konfiguracyjnego i komputera

Gama produktów AS-Interface

Pobierz przegląd produktów AS-Interface

Zapoznaj się z pełną gamą naszych produktów AS-Interface.