Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System utrzymywania nadciśnienia Enviro-line


System utrzymywania nadciśnienia Enviro-line jest przeznaczony do stref niezagrożonych wybuchem. Zasilany powietrzem AKPiA lub obojętnym gazem utrzymuje w obudowie stałe nadciśnienie zapobiegając gromadzeniu się w niej szkodliwych i żrących gazów i pyłów.

Eliminacja tych gazów i pyłów wydłuża czas życia kosztownych urządzeń elektrycznych i pomiarowych zamontowanych w obudowie wyposażonej w  system Enviro-line.

Dzięki istnieniu w obudowie nadciśnienia, szkodliwa atmosfera pozostaje na zewnątrz. System utrzymuje stałe nadciśnienie 0,5” słupa wody, uniemożliwiając przedostanie się do wnętrza obudowy agresywnych gazów i pyłów.