Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Płyty podłączeniowe


Płyta podłączeniowa HART jest płytą bazową dla multipleksera HiDMux2700. Posiada redundancję zasilania oraz RS485.

Szereg innych płyt podłączeniowych umożliwia integrację HiDMux2700 z systemami DCS.