Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Przetwornik sygnału HART


Każdy przetwornik sygnału HART (HART Loop Converter - HLC) może zasilać i komunikować się z jednym urządzeniem polowym z HART. Ustawia urządzenie polowe w tryb burst mode i może konwertować do 4 zmiennych HART w sygnał analogowy. Opcjonalnie może posiadać styki sygnalizujące przekroczenie zaprogramowanych wartości.