Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Multipleksery systemu K pracują w systemie master / slave. Do każdego mastera można podłączyć do 15 slave, a do każdego z nich - 16 urządzeń polowych. W pełnej konfiguracji multiplekser systemu K może obsłużyć 256 urządzeń polowych z HART.  Ponieważ do jednego RS485 można podpiąć do 31 masterów systemu K, w sumie może on obsługiwać 7936 urządzeń polowych.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.