Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Multipleksery systemu K pracują w systemie master / slave. Do każdego mastera można podłączyć do 15 slave, a do każdego z nich - 16 urządzeń polowych. W pełnej konfiguracji multiplekser systemu K może obsłużyć 256 urządzeń polowych z HART.  Ponieważ do jednego RS485 można podpiąć do 31 masterów systemu K, w sumie może on obsługiwać 7936 urządzeń polowych.Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?