Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Każdy multiplekser system H (HiDMux2700) zapewnia komunikację z 32 urządzeniami z HART. Pozwala to na obsłużenie 992 urządzeń przy pomocy jednego RS485, do którego można podłączyć 31 multiplekserów systemu H.


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?