Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Każdy multiplekser system H (HiDMux2700) zapewnia komunikację z 32 urządzeniami z HART. Pozwala to na obsłużenie 992 urządzeń przy pomocy jednego RS485, do którego można podłączyć 31 multiplekserów systemu H.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.