Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System nadzoru do zbiorników


Systemy nadzoru zbiorników paliwa

Iskrobezpieczny sygnalizator NV05-11 do monitorowania pojemników i zbiorników umożliwia podłączenie czterech różnych typów czujników:

  • Czujniki NVF do monitorowania przepełnienia w zbiornikach cieczy lekkich poprzez odróżnianie cieczy od powietrza. Zatwierdzone do montażu w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 0.
  • Czujniki KVF-103-PF do monitorowania grubości warstwy oleju poprzez rozróżnianie powietrza wody i oleju. Zatwierdzone do montażu w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 0.
  • Czujniki ciśnieniowe do włączania/wyłączania wzmacniaczy obwodów, przeznaczone do monitorowania rurociągów o podwójnych ściankach w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 1.
  • Czujniki Namur

System nadzoru można łatwo zamontować na szynie DIN, a wygodnie rozmieszczone mikroprzełączniki umożliwiają jego konfigurację polową.

System NV05-11 jest wyposażony we wskaźniki LED informujące o aktualnym trybie działania oraz we wbudowany sygnalizator ostrzegawczy. 2 niezależne bezpotencjałowe zestyki przełączne można podłączyć do zewnętrznego alarmu zdalnego lub centralnego układu monitorowania.