Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

System nadzoru do separatorów tłuszczuSystem nadzoru NVD-111 do separatorów tłuszczu monitoruje grubość warstwy tłuszczu przy użyciu czujników FAU-104 lub KVF-F. Sygnalizuje osiągnięcie maksymalnego poziomu tłuszczu, informując o konieczności opróżnienia separatora tłuszczu. Umożliwia to bezpieczną i ekonomiczną eksploatację urządzenia. System NVD-111 udostępnia dwa złącza czujników:

  • Czujnik FAU-104 monitoruje stwardniały tłuszcz, grudki tłuszczu lub resztki żywności.
    Typowe zastosowanie: kuchnie przemysłowe lub usługi gastronomiczne.
  • Czujnik KVF-F wykrywa płynny tłuszcz.
    Typowe zastosowania: branże, w których wykorzystywane są tłuszcze płynne i roślinne.

Czujnik przepełnienia KVF-O rozróżnia powietrze oraz wodę, co umożliwia wykrywanie nadmiernego poziomu cieczy.

System nadzoru wyróżnia się następującymi cechami:

  • Łatwy montaż ścienny
  • Wskaźniki LED informujące o aktualnym trybie pracy
  • Wbudowany akustyczny sygnał ostrzegawczy

Dostępny jest także niezależny bezpotencjałowy zestyk przełączny, do którego można podłączyć zewnętrzny alarm zdalny lub centralny układ monitorowania.