Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Wyłączniki bezpieczeństwa


Bezpieczny interfejs człowiek-maszyna (HMI)

Ręczny WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Ręczny WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Oferowane przez nas wyłączniki awaryjne AS-Interface umożliwiają kontrolowane zatrzymanie maszyny w przypadku awarii lub niebezpiecznej sytuacji. Związane z użyciem wyłącznika awaryjnego sygnały bezpieczeństwa są kontrolowane przez monitor bezpieczeństwa sieci AS-Interface. Można zatem wykorzystać wszystkie zalety interfejsu AS-Interface.

Oferujemy wyłączniki awaryjne w wersji wpuszczanej lub do montażu powierzchniowego.

Nasze wyłączniki awaryjne są zgodne z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 13850 w zakresie aspektów funkcjonalnych oraz zasad budowy wyłączników awaryjnych.


Gama produktów AS-Interface

Pobierz przegląd produktów AS-Interface

Zapoznaj się z pełną gamą naszych produktów AS-Interface.