Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Stacje operatorskie


VisuNet — odkrywcze rozwiązania

Stacje operatorskie VisuNet wyróżniają się wytrzymałością i eleganckim wyglądem. Nasze interfejsy HMI są używane na wysoko wyspecjalizowanych rynkach jako innowacyjne produkty zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz obsługi układów automatyki przemysłowej.

Nasze produkty do wizualizacji dla rynku paliwowego wytrzymają każdy sposób użytkowania. Interfejsy HMI VisuNet IND są używane podczas poszukiwań ropy naftowej do rejestrowania ilości produktu, rodzaju powierzchni tworzenia map kierunkowych oraz obsługi różnych usług i BOP.

W rafineriach oraz zakładach przetwórczych nasze interfejsy HMI używane są do monitorowania procesów oraz sterowania nimi. Stacje operatorskie VisuNet IND znajdują się w centrum systemów magazynowania i nadzoru produktów węglowodorowych — są używane do napełniania cystern i tankowców, w systemach zasysania oraz do monitorowania ciśnienia oraz sterowania. Są również montowane w otwartych instalacjach zbiornikowych, gdzie są narażone na szkodliwe działanie słońca, deszczu i pyłu.

Na drugim końcu spektrum zastosowań znajdują się branże objęte specjalnymi przepisami, takie jak przemysł farmaceutyczny lub chemiczny. Urządzenia VisuNet Ex1 i GMP są używane w wielu obszarach regulowanych przez specjalne przepisy w procesach sterowania, w których występuje zagrożenie wybuchem, oraz w do celów higienicznych w tzw. pomieszczeniach czystych.

Trend prowadzący do decentralizacji funkcji monitorowania i zadań sterowania prowadzi do zmniejszenia narażenia urządzeń na pracę w trudnych warunkach i ogranicza ryzyko, ułatwiając sterowanie całym procesem. Stacje operatorskie VisuNet są kluczowym elementem w zdalnej wizualizacji, a ich konstrukcja pozwala na pracę w bardzo trudnych warunkach. Budowa platformy VisuNet ułatwia adaptację rozwiązań, dzięki czemu stacje operatorskie w całym zakładzie cechują się podobnym wyglądem i sposobem obsługi, ale umożliwiają realizację różnych funkcji.