Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Stacje operatorskie


VisuNet – widzisz więcej

Stacje operatorskie VisuNet posiadają prostą i mocną obudowę. Projektowane specjalnie dla przemysłu procesowego i stref zagrożonych wybuchem, są chętnie widziane na tych wymagających rynkach.

Nasze produkty HMI dla przemysłu naftowego pracują w najtrudniejszych warunkach. VisuNet IND można spotkać na każdym etapie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej: od oil logging przez surface logging, directional mapping do urządzeń zasilających i systemów przeciwerupcyjnych.

W rafineriach i instalacjach z nimi współpracujących, nasze urządzenia HMI stosowane są do nadzorowania i sterowania procesami. Stacje operatorskie VisuNet IND są centralnymi elementami systemów do bezpiecznego magazynowania i rozlewanie węglowodorów do cystern kolejowych i tankowców oraz umożliwiają regulację przepływu i ciśnienia. Często są instalowane w parkach zbiorników poza budynkami, gdyż nie ulegają niszczącemu wpływowi słońca, deszczu i kurzu.

Na przeciwnym biegunie przemysłów procesowych mamy regulowane specjalnymi przepisami farmację i technologie biochemiczne. W wielu miejscach można tam spotkać jednostki VisuNet Ex1 i GMP (Good Manufacturing Practice): w obszarach zagrożonych wybuchem, przy produkcji szarżowej i w pomieszczeniach clean room.

Decentralizacji nadzoru i sterowania procesem zmniejsza ryzyko jego prowadzenia poprzez łatwiejszy dostęp operatorów do systemu sterowania. Stacje operatorskie  VisuNet, kluczowy element zdalnej wizualizacji, są przystosowane do pracy w ciężkich, surowych warunkach. Platforma VisuNet została zaprojektowana w taki sposób, żeby stacje operatorskie w całym zakładzie, jakkolwiek działając w różny sposób, wyglądały i były obsługiwane tak samo.