Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Ręczny czytnik kodów kreskowych


Ręczne czytniki kodów kreskowych PowerScan umożliwiają rejestrację najważniejszych parametrów procesu, obsługę formuł, walidację operatorów i procedur, a także śledzenie partii surowych materiałów w strefach zagrożonych wybuchem. Czytniki kodów kreskowych są dostępne w wersji przewodowej i bezprzewodowej.

Urządzenia PowerScan są dobrze przystosowane do pracy ze stacjami operatorskimi VisuNet lub panelami operatorskimi TERMEX, stanowią jednak rozwiązanie autonomiczne.

Model PScan-B dostępny w wersji przewodowej i bezprzewodowej jest zatwierdzony do użytku w strefie ATEX 1 i 21.

Model PScan-D jest zatwierdzony do użytku w strefach klasy I, Div. 2:

  • Dane odczytane z kodów kreskowych są łatwo dostępne dla komputerów, sterowników programowanych i systemów DCS

  • Jedno urządzenie ręczne zapewnia obsługę wszystkich standardowych kodów kreskowych 1-D

  • Szybki i dokładny odczyt kodów kreskowych na większe odległości

  • Niezmienna jakość skanowania

  • Rejestracja uszkodzonych lub zabrudzonych kodów kreskowych dzięki opatentowanej technologii Puzzle Solve™

  • Dokładny odczyt kodów kreskowych z sygnalizacją dźwiękową oraz LED

  • Szeroki kąt odczytu oraz niewrażliwość na oświetlenie otoczenia ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych