Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Podzespoły sieciowe


Pełna gama podzespołów sieciowych umożliwiających rozszerzenie zakresu zastosowania stacji operatorskich VisuNet.


Strefa 1+21: Optionbox OB31

Urządzenie optionbox OB31 umożliwia przesyłanie danych na duże odległości pomiędzy komputerem pełniącym rolę hosta a przemysłową stacją operatorską. Przy użyciu światłowodu możliwa jest realizacja połączeń o długości do 2 km. Przy użyciu kabli miedzianych można wykonywać połączenia o długości do 1 km.

Urządzenie OB31 jest zatwierdzone do użytku w strefie 1+21 (ATEX i IECEx) i wyposażone w obudowę ze stali nierdzewnej umożliwiającą jego używanie w trudnych warunkach. Możliwy jest montaż do podłoża lub montaż ścienny przy użyciu odpowiedniego wspornika.

Urządzenie optionbox OB31 może być również używane, jeśli odległość pomiędzy stacją operatorską a strefą bezpieczną jest zbyt duża, aby możliwe było bezpieczne zainstalowanie linii zasilania 24 V DC. Urządzenie zapewnia zasilanie 24 V DC w strefie zagrożonej wybuchem, a zasilane jest napięciem sieciowym i mogą być używane ze stacjami operatorskimi VisuNet.


Strefa 2: Przełącznik RJ

Przełącznik RJ umożliwia przesyłanie danych na odległość do 180 metrów przy użyciu kabli miedzianych. Przełącznik RJ jest certyfikowany do użytku w strefie 2 obszaru zagrożonego wybuchem wg. przepisów ATEX. Urządzenie jest wyposażone w 5 portów umożliwiających podłączenie kilku odbiorników. Dokładniejsze dane techniczne można znaleźć na stronie www.amphenol.com.